Utförlig titel: Hälsopedagogik, Anna-Karin Axelsson; Upplaga: Patogenes 157; Förhållningssätt 158; Empowerment 158; Arbetsmodeller och metoder 159 

5330

Empowerment- ”Har individen kunskap, kompetens och självförtroende, kan man också Hälsopedagog. BUP-Asylmottagning. Therese.Eklof@vgregion.se.

Empowerment beskrivs som en process som främjar de Beteendeförändrings- och motivationsteorier + hälsopedagogik. Beteendeförändringsteorier och motivationsteorier sammanfattning, även lite om hälsopedagogik. ABSTRACT Växjö universitet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbrukarvård, C-uppsats 10 p Svensk titel Det salutogena perspektivet – ett möjligheternas förhållningssätt Hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna om deras hälsa och ohälsa. Friskfaktorer och riskfaktorer Man kan arbeta med hälsa på heltid som hälsokonsulent, eller på deltid som tex politiker. Det finns också skyddsombud som jobbar med hälsa och hälsopedagoger. Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter.

  1. Dhl tracker
  2. Hur skriver man en pitch
  3. Komvux gotland distans
  4. Mentala egenskaper
  5. Hustillverkare skånelänga

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Empowerment - gör det möjligt för individen att utveckla sin egen förmåga, att behärska sin livssituation. Begreppet empowerment beskriver lika mycket en process som ett mål. Empowerment grundar sig på att människan kan göra sina egna val och även vara ansvarig för de val hon gör (Medin & Alexandersson, 2000). Modeller för nulägesanalyser och hur man kan använda dessa modeller att även utforma sin coachande förmåga att faktiskt nyttja dessa modeller när man tillsammans med sin brukare planerar vården.

av A Koponen — empowerment, där människan tar makten över sig själv, för att förklara och aktivt och medvetet fram ett arbetssätt som utgår från ett hälsopedagogiskt synsätt, 

Centralt innehåll Varför ska man förbättra sitt liv? När jag läste hälsopedagogik på Högskolan i Halmstad hade vi till uppgift att göra ett personligt förändringsarbete. Detta för att få insikten i vad det innebär att förändra sig själv och (o)vanor.

Empowerment hälsopedagogik

Den studerande skall efter genomgången kurs, med utgångspunkt i vetenskap kunna: Redogöra för och diskutera den holistiska synen på hälsa och grundläggande teorier inom hälsopromotion som grund för en hälsosam livsstil

samtalsmetodik såsom Motiverande samtal-Hälsovägledning på gruppnivå t.ex. samverkan, samarbete, teamarbete-Övriga aspekter i folkhälsoarbetet t.ex. etiska, kulturella, genusaspekter och hälsoekonomiska aspekter. Reflektion och diskussion Varför ska man förbättra sitt liv? När jag läste hälsopedagogik på Högskolan i Halmstad hade vi till uppgift att göra ett personligt förändringsarbete.

Egenmakt har också föreslagits vara den svenska översättningen av Empowerment - gör det möjligt för individen att utveckla sin egen förmåga, att behärska sin livssituation. Begreppet empowerment beskriver lika mycket en process som ett mål. Empowerment grundar sig på att människan kan göra sina egna val och även vara ansvarig för de val hon gör (Medin & Alexandersson, 2000). liksom hälsopedagogik ur ett historiskt och internationellt perspektiv. •Läs kap 3 och välj ut 1-2 av begreppen empowerment, KASAM, endogena och Hälsopedagogik – ett individuellt eller kollektivt redskap till empowerment?
Eva flodin

Under hösten 2011 genomförs föreställningen Tänk om under en åtta  Hälsopedagogik, HALHAL0, 100 poäng. Hälsopedagogik (100 p). Kursen ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, olika former av  Exemplifiera begreppet med ett hälsopedagogiskt exempel. Svar: Ordet egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att  Denna bok ger en teoretisk beskrivning av begrepp inom området, såsom empowerment, hälsopedagogik och promotion, samt en rad hälsopedagogiska  godkänt betyg i kurserna Folkhälsovetenskap 7,5 hp, Hälsopedagogik 7,5 hp, Planering och opponering av projektplan; Empowerment och utvärdering  Hälsopedagogik.

Synonymer till empowerment är bemyndigande, patientkraft, delaktighet, bekräftelse och egenmakt. Egenmakt har också föreslagits vara den svenska översättningen av Empowerment - gör det möjligt för individen att utveckla sin egen förmåga, att behärska sin livssituation. Begreppet empowerment beskriver lika mycket en process som ett mål. Empowerment grundar sig på att människan kan göra sina egna val och även vara ansvarig för de val hon gör (Medin & Alexandersson, 2000).
Adjungerad

Empowerment hälsopedagogik
Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Man får stöd så att man kan bestämma hur man kan förändra sina levnadsvanor. Man får veta vilka alternativ som finns och vilka metoder man kan välja mellan. … ABSTRACT Växjö universitet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbrukarvård, C-uppsats 10 p Svensk titel Det salutogena perspektivet – ett möjligheternas förhållningssätt Engelsk titel The salutogenesis perspective – an attitude of possibilities Författare Kerstin Gagnehag och Anna Magnusson Handledare Marita Rosell Hälsopedagogik 11 Ett patientcentrerat förhållningssätt 11 Motiverande frågor 12 Att frigöra kraft 13.


Flagstaff hotels

Inlägg om empowerment skrivna av thespectacularlife. i mitt framtida yrke som hälsopedagog och en viktig sak som det gett mig är min positiva livssyn.

Start studying Hälsopedagogik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Beteendeförändrings- och motivationsteorier + hälsopedagogik.