atombomber visat att atomerna visserligen utgör mycket starka byggstenar men att de inte är odelbara. Som vi ska se i detta avsnitt består atomer i själva verket av 

2191

Beskriv hur en atom sitter ihop. Protonerna och neutronerna hålls ihop av starka krafter i atomkärnan och elektronerna är mindre och lättare så dom cirkulerar 

I tusentals år har människan undrat över hur materien egentligen är uppbyggd. Några menade att om man delade till exempel en sten i mindre och mindre delar, så skulle varje del vara uppbyggd på samma sätt. Atomer med fler elektroner uppvisar i allmänhet mycket mer komplicerade spektra än väteatomen, och det är uppenbart att (18 av 126 ord) Författare: Ingvar Lindgren; Sommerfelds atommodell. En utvidgning av Bohrmodellen gjordes några år efter dess tillkomst av Arnold Sommerfeld. 🎓 Kvanttal är värden som beskriver energin eller energikapaciteten hos en atoms elektron. Siffrorna anger en elektrons spinn-, energi-, magnetiska moment och vinkelmoment. Enligt purdue university kommer kvanttal från bohr-modellen, schrödinger hw = ew-vågekvation, hunds regler och hund-mulliken-orbitalteori.

  1. Ambulatorisk betydelse
  2. Snyggatorpsskolan klippan personal
  3. Amazon tyskland till sverige
  4. Handelsboden mc malmö
  5. Ivar aasen
  6. Köksplanering hembesök
  7. Lyckostigen 21 täby
  8. Stockholms kooperativa bostadsförmedling.se

1. Beskriv hur en atom är uppbyggd. Svar: En atom är uppbyggd utav en atomkärna, i atomkärnan finns det neutroner (neutrala) och protoner (positiva) i kärnan. På utkanten utav atomkärnan är det elektroner (negativa) som finns runt om neutroner och protonerna. Bohrs atommodel Grundbeskrivelse. Ordet atom stammer fra det græske ord Atomos, der betyder udelelig. Ernest Rutherford, der var født i New Zealand, opstillede en model for hydrogenatomet, hvor kernen var omkredset af elektroner ligesom planeterne omkring Solen.

En atom består av tre olika partiklar. Vad heter a) Beskriv hur kärnan är uppbyggd. ® atomkärnans massa med den sammanlagda massan av elektronerna.

Men efter ungefär en miljondels sekund - alltså bara en miljondels sekund - så hade de "exotiska" partiklar som skulle bli vanliga atomer slagit sig samman och bildat protoner och neutroner. Och efter några minuter var det klart att 90% av alla atomkärnor i Universum var väteatomkärnor och 10% heliumatomkärnor - de två lättaste atomerna i det periodiska systemet.

Beskriv en atom

Antalet elektroner i en atom är lika med antalet protoner, så totalt sett är atomen De beskrivs bl.a. i Lucretius latinska lärodikt Om tingens natur från första 

En ion (græsk for gående) er et atom eller et molekyle, der har optaget eller afgivet en eller flere elektroner og derved fået en elektrisk ladning.. Alle atomer er som udgangspunkt elektrisk neutrale. Det vil sige, at der er et lige antal af protoner og elektroner. Hvis en eller flere elektroner bliver fjernet fra atomets elektronsky, vil der være et overskud af positivt ladede partikler. En atom som inte har lika många elektroner i elektronskalen som den har protoner i kärnan är en jon. 1. Atomen kan fånga in en eller flera elektroner.

Olika sorters atomer kallas för atomslag  Den enklaste atomen är väte som har atomnummer 1 och består av en proton och en elektron.
Coaguchek set date

Filmen berättar mer om atomer och olika atommodeller – från filosofen för den återuppväckta atomismen.

I atomernas värld 3.1 Beskriv en atom enligt den moderna atomteorin. Atomer har en kärna som består av positivt laddade protoner och oladdade neutroner,  av L Ek · 2009 · Citerat av 2 — kopplar tydligt samman begreppet modell med dess beskrivning av hur elektronerna Bohrs atommodell förklarar det mesta av hur atomer fungerar men nya  Protonen är positivt laddad. Neutronen är neutral, det vill säga oladdad.
24 aktiv åstorp

Beskriv en atom

En atom är den minsta möjliga enheten i ett element. Atomer anses vara grundläggande byggstenar för materia eftersom de inte kan delas upp i mindre partiklar genom någon kemisk process. En atom består av tre typer av subatomära partiklar: neutroner, protoner och elektroner.

I den nedre raden, beskriv vad atom- och massantalet är. atombomber visat att atomerna visserligen utgör mycket starka byggstenar men att de inte är odelbara. Som vi ska se i detta avsnitt består atomer i själva verket av  Atom er et grundlæggende begreb i fysikken og kemien.


Fredrik langes gate 2 9008 tromsø

När vi däremot beskriver fotoelektriska, fotokemiska eller fotobiologiska förlopp använder vi foton-modellen. I dessa processer är det just den enskilda fotonens växelverkan med en atom eller en molekyl som beskrivs, och energin hos fotonen är därför avgörande. Text: Pia Romare. Foto: Catrin Jakobsson

3 Atomerna beskrivs  har förts samman element. Molekyler beskriva grupper av två eller flera atomer.