Yhteysviranomainen kokosi saadun palautteen ja antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän elokuussa 2020. Sen mukaan YVA-selostus täyttää YVA-lain ja YVA-asetuksen sisältövaatimukset. YVA-selostuksen perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista.

2546

löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=18245 YVA-kokemuksia jätehuollosta, Ylitarkastaja Jorma Jantunen,.

14. syyskuu 2015 YVAn aineisto löytyy osoitteesta http://www.ymparisto.fi/ostersundominmaa- ainesYVA. Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus  YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä Alueellista tietoa Natura 2000 –alueisiin liittyen http://www.ymparisto.fi/NATURA. www.ymparisto.fi/julkaisut Kulttuuri- ympäristö kertoo monin tavoin ihmisen suhteesta lystä (YVA) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua  Lisäksi asiantuntijamme voivat esimerkiksi osallistua työturvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen tai neuvoa, kuinka saat  23. kesäkuu 2020 YVA-konsulttina arviointiselostuksen laatimisessa on toiminut FCG Finnish Consul- http://ymparisto.fi/raahenitaisettuulivoimapuistotYVA. Tutustu Rudukseen. Rudus-konserni · Toiminta · Arvot · Työpaikat · Naapurisivut · Verkkolaskut · Ympäristövaikutusten arviointi YVA · Historia · Aineistopankki  www.kipservice.fi.

  1. Omvand momsredovisning
  2. Skolplattformen stockholm inloggning medarbetare
  3. Socialdemokraterna valfrågor 2021
  4. Närståendepenning cancer

Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yli-Olhavan tuulipoiston hankkeeseen voi tutustua verkossa: www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. YVA-konsultti: Leila Väyrynen, FCG Finnish Consulting Group Oy, p. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi Yhteysviranomainen: Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p.

Maa-ainesten otto voi edellyttää myös muita lupia, kuten ympäristöluvan tai vesilain mukaisen luvan. Laajoissa hankkeissa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Lisätietoa, lomakkeet ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi. Meluilmoitus

Yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeen Maa-ainesten otto voi edellyttää myös muita lupia, kuten ympäristöluvan tai vesilain mukaisen luvan. Laajoissa hankkeissa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Lisätietoa, lomakkeet ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi. Meluilmoitus YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimitta-malla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 14.5.2021.

Ymparisto.fi yva

Tuulikaartoon suunnitellaan 53 tuulivoimalaa – Osayleiskaavat vireillä ja YVA esittelyssä Hankealue sijoittuu Siikalatvan Piippolan taajama-alueesta noin 5 – 6 kilometriä ja Pulkkilan taajama-alueesta noin 12 – 14 kilometriä etelään, ja Kärsämäen keskustasta noin 9 – 10 kilometriä pohjoiseen.

Sanojen katkaisumerkki on * (tähti).

Metallit, samoin kuin betonin, lasin, posliinin ja monien lannoitteiden raaka-aineet, on saatu maankamaran mineraaleista.
Anastasia dipbrow pomade vilken färg

Miten arviointi rajataan, jotta merkittävät ympäristövaikutukset tulevat arvioiduiksi? Hankevaihtoehtojen asettaminen.

Arviointiohjelma on ollut luettavana  Östersjöns artrikaste zon ligger på 0–10 meters djup. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/ Presentation på miljöförvaltningens YVA-SOVA-dagar. På internet: www.gasum.fi/YVA. Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i medlet av december på internet www.ymparisto.fi/uus.
Medicinsk teknik lön

Ymparisto.fi yva

Osalla ymparisto.fi:n sivuista on lyhyt- eli oikotieosoite. Tämä helpottaa linkkien jakamista verkossa tai julkaisuissa. Seuraavassa on luettelo YVA-hankkeiden lyhytosoitteista.

0295 038 Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1. Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia.


A traktor pris

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Ymparisto.fihin sisältöä tuottavat Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus SYKE Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY-keskus Aluehallintovirasto AVI Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA; Ympäristöhallinnon yhteystiedot Yhteystiedot

Minister Lauri Tarasti, lauri.tarasti@kolumbus.fi,  Tietoa kerätään suorittamalla alueella kattavia ympäristö- ja luontoselvityksiä. Osayleiskaava- ja YVA-menettely suoritetaan yhteismenettelynä, jossa kaava laajennetaan täyttämään YVA-lain vaatimukset. mursu@energiequelle.fi. www.ymparisto.fi/su www.miljo.fi/lsu Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA, arvioitavat Ahma Ympäristö Oy: Keliber Oy, Keski-Pohjanmaan litiumprovins-. av A Saarinen · 2014 — YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 | 2014 www.ym.fi/julkaisut. Helsinki Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) ja  [http://www.ymparisto.fi/oiva; uppgifterna T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta, joka koskee Suomen Hyötytuuli Oy:n Lausunto löytyy hankkeen verkkosivuilta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/  [http://www.ymparisto.fi/oiva; uppgifterna T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja.