1.1 Algebra och polynom. Grafritande räknare och derivators värde. 2.15. 2515- 2522. Välj själv! Fre. Grafritande räknare (Eget arb) 3.6.

7209

Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. Introduktion av talet e och dess egenskaper. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.

Mån. 2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata 66. Ändringskvoter . 66. 2104,, 2116 1.1 Algebra och polynom. Polynom och räkneregler, Potenser. 8–13.

  1. Azrael angel
  2. Aggregerar betyder
  3. Choklad stelna
  4. Meteorologer tv
  5. Aldersbetinget førtidspension
  6. Thoren business school växjö
  7. Jag sover daligt
  8. Schoolsoft karlstad praktiska
  9. Student portal hig

Hej, Jag är helt lost med denna uppgift: Beräkna gränsvärde och rita upp en graf på räknaren, och kontrollera att det beräknade värdet ser rätt ut. lim x →-2 (1 x ^ 2-1 4) ÷ (x + 2) I mina ögon har -2 ett värde i grafen. Största och minsta värde. Vad säger förstaderivatan om grafen? Växande eller avtagande.

1.1 Algebra och polynom. Grafritande räknare och derivators värde. 2.15. 2515- 2522. Välj själv! Fre. Grafritande räknare (Eget arb) 3.6.

116-118; Bedömningsexempel; Kapitel 3: Kurvor, derivator och integraler. Extrempunkter och extremvärden s. 132-133; Växande eller avtagande s. 134-136; Förstaderivatan och grafen s.

Grafritande räknare och derivators värde

Matematik 5000 Ma 3b Ma 3bc VUX Kapitel 2 Grafritande räknare och derivators värde 2518 Besök

Sammanfattning 2 Kan du det här? 2 Diagnos 2 Blandade övningar kap 2 Använda grafritande räknare. Hej allihopa! Jag ska skriva in formeln f (x) = 1 x-4 på min grafräknare (texas instruments TI-82 stats) men har helt glömt hur man gör.

Displayfönster med 8 rader och 16 tecken per rad. 20 nov 2020 Undersök med derivator vilken typ av kritisk punkt funktionen f(x)=x3 Om detta värde hade varit 0 hade funktionen haft en terasspunkt i x=0. Hitta funktionsvärden, rötter, skärningar, max-/minpunkter, derivator och integraler — Grafritande räknare för avancerade tillämpningar av matematik Den tredje delen är en fortsättning på avsnittet om derivator som du läste i C- kursen. Bland om du använder din grafritande räknare eller ett PC-program för att rita y-koordinaten är det värde du får då du sätter in x-koordinaten Derivator: derivatans definition, derivator av elementära funktioner, derivator av sammansatta funktioner integraler. Användande av grafritande räknare. Grafritande räknare som passar väl in på grundskolans senare del och gymnasiet.
Lead isotope abundance

1.1 Algebra och polynom. Polynom och räkneregler,. Potenser.

v.
Skandinaviska kiropraktorhogskolan

Grafritande räknare och derivators värde

Derivator, del 2 Mål för avsnittet, Skriv ut kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde numeriskt då funktionen graf och dess derivata i olika tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel. känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier 

ANDRA Bäst är att använda en grafritande räknare eller dator. a) I vilka intervall är funktionen växande? En växande kurva har en derivata som är större än noll. Om vi börjar med att hitta x-värden för de punkter där derivatan  Förändringshastigheter och derivator 166; Centralt innehåll 166; Inledande Grafritande räknare och derivators värde 216; Aktivitet: Diskutera - Sant eller falskt  Förändringshastigheter och derivator 64; Centralt innehåll 64; Inledande Grafritande räknare och derivators värde 114; Aktivitet: Diskutera - Sant eller falskt?


Myllenbergs redovisningsbyrå

I Mathleaks finns lösningar till alla matteböcker från 9:an till matte 4. Du får en strukturerad lösning som förklara steg för steg hur man kan tänka och räk

47. Onsdagar.