Kursen ger en introduktion till ämnet lingvistik och består av fyra obligatoriska delkurser: Lingvistik I, 7,5 hp Fonetik I, 7,5 hp Världens språk, 7,5 hp Sociolingvistik, 7,5 hp Lingvistik A - Uppsala universitet

4343

Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Idag är lingvistik ett tvärvetenskapligt forskningsfält med kopplingar till såväl matematik och naturvetenskap som till humaniora och beteendevetenskap.

Psykolingvistik är interdisciplinärt till sin natur och studeras av forskare från ett antal olika fält, såsom psykologi, neurovetenskap och lingvistik. Det finns en rad delområden inom psykolingvistik som baseras på det mänskliga språkets komponenter. Lingvistik-relaterade områden: Fonetik och fonologi behandlar studiet av språkljud. lingvistik. kultur. Med hjälp av 76 fotografiska lampor avbildas lertavlorna så att de sedan kan studeras som om man hållit dem mot ljuset i varje tänkbar vinkel. Under kursen studeras två centrala processer och begrepp inom den kognitiva semantiken: metafor och metonymi.

  1. Rock elvis songs
  2. Avgränsningar uppsats engelska
  3. Glutamatergic neurons

Studieort Ortsoberoende. Visa mer. Undervisningsform Distans Höstens kurser i lingvistik. Höstens kurser i teckenspråk. Studera med funktionsnedsättning. På Stockholms universitet har studenter med funktionsnedsättning rätt till stöd. Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd och anpassningar.

Psykolingvistik är interdisciplinärt till sin natur och studeras av forskare från ett antal olika fält, såsom psykologi, neurovetenskap och lingvistik. Det finns en rad delområden inom psykolingvistik som baseras på det mänskliga språkets komponenter. Lingvistik-relaterade områden: Fonetik och fonologi behandlar studiet av språkljud.

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik.

Studera lingvistik

Att studera på avancerad nivå ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper I engelsk litteratur och/eller engelsk lingvistik. På avancerad nivå väljer du inriktning mot antingen lingvistik eller litteratur. För en examen på avancerad nivå med engelska som huvudämne kan du välja ett av följande två alternativ:

Idag är lingvistik ett tvärvetenskapligt forskningsfält med kopplingar till såväl matematik och naturvetenskap som till humaniora och beteendevetenskap.

Det är huvudsakligen inom lingvistik som man studerar semantik men det är också en central del av språkfilosofi och kognitionsforskning. Inom lingvistik talar man om språkets tre delar: syntax, semantik och pragmatik. Syntax handlar om språkets struktur, d.v.s.
Sandvik historia

Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

På Stockholms universitet har studenter med funktionsnedsättning rätt till stöd. Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd och anpassningar.
Mattias nylund sfk

Studera lingvistik
Studera utomlands. Du som studerar vid Institutionen för lingvistik kan ansöka om att läsa delar av din utbildning vid ett utländskt universitet. Att studera utomlands ger både minnen för livet och meriter inför ett kommande yrkesliv. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och lär känna ett annat land.

Studera utomlands. Du som studerar vid Institutionen för lingvistik kan ansöka om att läsa delar av din utbildning vid ett utländskt universitet. Att studera utomlands ger både minnen för livet och meriter inför ett kommande yrkesliv. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och lär känna ett annat land.


Lon lokforare sj

Studera hos oss. Institutionen för lingvistik; Utbildning; Utbildning; Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Vår institution erbjuder en tvärvetenskaplig utbildningsmiljö där frågor om språket angrips från olika håll.

Kalender. 15. mars.