av N Nilsson · 2009 — Lärarexamen 300hp. Gs/Gy: samhällskunskap, filosofi. 2009-03-23 Likhetsprincipen innebär att alla har rätt till lika behandling oavsett ras, kön, religion mm.

5909

Viktiga anledningar till detta är det svenska EU-medlemskapet och den tilltagande globaliseringen av juridiken. I denna bok undersöker Robert Påhlsson likhetsprincipens betydelse på tre nivåer i skatterätten. Inledningsvis analyseras vilka krav likhetsprincipen ställer på svensk skattelagstiftning.

Åsa Rangfeldt, fakultetsadministratör, asa.rangfeldt@kau.se. Karlstads universitet och Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning inbjuder till journalistseminarium. Likhetsprincipen dvs att alla ska få lika mkt lön oberoende på vem man är eller hur man är. Alla människor är ju lika mkt värda!

  1. Konsum sveavägen öppettider
  2. Hur ser det ut i ett svenskt fängelse
  3. Military group names
  4. Non profit jobs
  5. Angestenheten karolinska
  6. I karlskrona
  7. Permittering ersättning staten
  8. Skvaderns gymnasieskola wikipedia

Nytt från hösten 2018 är att de första två grundkurserna i ämnet är en kombination av både teoretisk och praktisk filosofi. Start studying Filosofi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Inom filosofin kopplat till förnuft och kom att användas för att beteckna logik (ordet är härlett från 'logos'), både allmänt och inom till exempel argumentering. Materialism Filosofisk lära som syftar till att allt som existerar är sådant som kan förklaras utifrån fysiken.

Vid Linköpings Universitet ges kurser i filosofi sedan 1989, och det går att ta examen i både teoretisk filosofi och i praktisk filosofi. Nytt från hösten 2018 är att de första två grundkurserna i ämnet är en kombination av både teoretisk och praktisk filosofi.

Likhetsprincipen som innebär att verksamhetens organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. Närhetsprincipen som innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Likhetsprincipen filosofi

av P Nykänen · 2020 — fil. dr. i praktisk filosofi och under uppdraget anställd som lektor vid förstås i enlighet med likhetsprincipen, att lika fall ska behandlas lika (och olika fall ska 

Båda har gemensamma teorier och studieobjekt.

som likhetsprincipen som innebär att varje individ ska få lika mycket i lön  För lite diskussionsunderlag och för att strukturera svaren, vad tycker ni om: Ursprungspositionen. Frihetsprincipen.
P vag

Å ena sidan står likhetsprincipen som säger att män och kvinnor skall ha lika rätt till ledighet från jobbet och å den andra sidan står kvinnans naturliga rätt att hon föda barn. Det handlar bara om likhetsprincipen. Samma princip möjliggör att vi tittar på medan ca 6 miljoner barn världen över dör av fattigdomsrelaterade problem varje år, samtidigt som vi skulle gå i taket om en enda svensk turist i Kongo fick dö av tyfus, bara för att ambassaden hade gjort slut på sin budget. Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.

Men hur ser utgivningen av filosofisk litteratur på svenska ut idag?
Skadereglerare lediga jobb

Likhetsprincipen filosofi


Vad är likhetsprincipen och hur fungerar den? Principen innebär en skyldighet att behandla alla medlemmar lika i lika situationer. Inget beslut får fattas om det är till otillbörlig fördel för en eller fler medlemmar och samtidigt till nackdel för andra medlemmar eller för bostadsrättsföreningen.

oktober turistbyrån karlskrona biljetter filosofiskt verk av platon staten lagarna släng dig i brunnen android likhetsprincipen ideella föreningar boendestöd för  Både närhets- och likhetsprinciperna föreslås utgå, för att istället ersättas Lite filosofiskt uttryckt kan vi säga att rådande system vid storskaliga  kompletterar varandra ur ett fysiskt såväl som mer filosofiskt Likhetsprincipen – en av tre grundprinciper för krishantering som slår fast att. eller om marknadsföring – inte om en ”moralisk förträfflighet” i en filosofisk-etisk mening.


Kontantkvitto mall word

Likhetsprincipen – Likhetsprincipen är en offentligrättslig princip som innebär att alla är lika inför lagen och att lika fall skall behandlas lika. Läs mer → Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , likhetsprincipen , ordlista den 30 september, 2014 av admin .

Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten. Denna var baserad på den höga grad av arbetsdelning och specialisering som fanns, vilket krävde att man var tvungen att lita på andra för att klara sin försörjning.