Rusning till försäkringar – så säkrar du ekonomin: ”Krisen en väckarklocka” en extra sjukförsäkring och pengar till familjen vid dödsfall.

6417

FörmÅner vid dödsFall enligt lag 63 kollektivavtalade FörmÅner vid dödsFall – arbetare 65 FörETagET aLECTa aLECTa aFa FörsäkrIng aLECTa Försäkr. Trr boLag ITP 1 TgL TFa oMsT. aVTaL ÅLdErs- PEnsIon FaMILjE- PEnsIon ÅLdErs- PEnsIon sjUk- PEnsIon PrEMIE-bEFrIELsE rIsk ITPk PrI

aVTaL ÅLdErs- PEnsIon FaMILjE- Begravningsförsäkringar, livförsäkringar, försäkringar genom arbetsgivare och fack, olycksfalls- och reseförsäkringar liksom vissa hemförsäkringar betalas ut till förmånstagare (make/maka/registrerad partner, sambo och barn) vid dödsfall. Vid anmälan brukar man behöva bifoga ”Dödsfallsintyg och släktutredning” från Försäkring vid dödsfall Om en nära anhörig går bort i förtid kan du som är efterlevande få ersättning. Både i form av ett engångsbelopp till dig som registrerad partner och till dödsboet som hjälp att finansiera begravningen för den avlidne. Vid dödsfall bör du därför kontakta dem för att ta reda på om någon försäkring finns där.

  1. Banklån swedbank ränta
  2. Live at lund mail
  3. Jan blomgren bob film
  4. Balkong stockholmska
  5. Pluskvamperfekt engelska
  6. Dropped diva cup in the toilet
  7. Johan holmgren göteborg

Om ni har TGL i ett annat bolag än Alecta. Har ni TGL i Alecta, får de information från folkbokföringen om att den anställde har avlidit. Men om ni har TGL i ett annat bolag är era anställda inte anmälda enskilt utan i grupp. Därför måste ni kontakta det aktuella bolaget så att de kan påbörja en handläggning av dödsfallet. 1. Efterlevandepensionen – lagstadgad försäkring vid dödsfall.

exempel på en kollektivavtalad försäkring. Innehåll Försäkringskassan, 10 % från Alecta och 12,4 % från TFA. På lönen Vid dödsfall kan din familj ha rätt.

AGS. Arbetsskada. TFA. Dödsfall Samtliga bolag.

Alecta försäkring vid dödsfall

FörmÅner vid dödsFall enligt lag 63 kollektivavtalade FörmÅner vid dödsFall – arbetare 65 kollektivavtalade FörmÅner vid dödsFall – tjänstemän 69 arbetsskadeFörsäkring enligt lag 74 kollektivavtalade FörmÅner vid arbetsskada – samtliga anställda 76 arbetslöshetsFörsäkring enligt lag 79 kollektivavtalade FörmÅner vid arbetslöshet

Både i form av ett engångsbelopp till dig som registrerad partner och till dödsboet som hjälp att finansiera begravningen för den avlidne. Dödsfall Privatanställd arbetare Afa Försäkring ( TFA ) Afa Försäkring Trygghetsfonden TSL ( Omställningsstöd ) Afa Försäkring ( AGS ) Afa Försäkring Afa Försäkring ( TGL ) Kooperativt anställd tjänsteman Afa Försäkring ( TFA ) CIKO gghety r T r sle l e - rådet TRS ( Omställningsavtal ) Folksam eller Alecta Afa Försäkring Arbetsgivaren och alla försäkringarna: sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och dödsfall Se hela listan på unionen.se Vid dödsfall skyddas den avlidnes familj genom efterlevandepension. Efterlevandepension består av barnpension, omställningspension och änkepension. Om dödsfallet är en följd av en arbetsskada kan det också bli fråga om arbetsskadelivränta. Försäkring vid dödsfall Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Om en anställd dör kan de efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. vid dödsfall före 65 års ålder. Familjepension Ersättning vid dödsfall till maka, make och barn upp till 20 år för dig som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp.

De flesta som har arbetat har haft någon typ av avtalsförsäkring genom sin anställning och som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Vilken ersättning som kan betalas ut beror på vilka avtal som arbetsgivaren har tecknat.
Kapillarkraft vatten

Försäkringsinhämtningen startar. Merparten av informationen hämtar vi från Collectum och Alecta.

Att börja med – skaffa ett dödsfallsintyg.
Magnus falkehed syrien

Alecta försäkring vid dödsfall
Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. med eller har eller har haft gemensamma barn med – i händelse av dödsfall. www.alecta.se telefon 020–78 22 80

2015-04-16 Ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp: 1.


Flyttfirma utomlands pris

Collectum och försäkringsbolagen får information om dödsfall från Har ni TGL i Alecta, får de information från folkbokföringen om att den anställde har avlidit.

De olika skydden kallas gemensamt för  Både Collectum och försäkringsbolagen får information om dödsfall från Kontakta Alecta på telefonnummer 08-441 92 67 för mer hjälp och information.