Ordonatorii de credite bugetare sunt conducătorii instituţiilor şi unităţilor care folosesc mijloace băneşti din bugetele publice, cu titlul de credite bugetare, în vederea acoperirii cheltuielilor aprobate prin bugetele lor de venituri şi cheltuieli (în condiţiile existenţei unor autorizaţii legale în acest sens).

6950

4. - (1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri executorii.

Referat online gata facut. Ordonatorii principali sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome. În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi. Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele si conditiile delegarii.

  1. Ivar johansson brottare
  2. Gingivitis treatment
  3. Ray ban aviator polariserade
  4. Fondkurser länsf
  5. Skattelättnad välgörenhet
  6. Schema ektorpsskolan

Rolul ordonatorilor de credite (1) Ordonatorii principali de credite analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale. Ordonatorii de credite sunt autorizati sa angajeze, sa l ichideze si sa ordonanteze cheltieli pe parcursul exercitiului bugetar, in limita credite lor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care poarta denumirea de contabil.Operatiunile specifice angajarii, lichidarii siordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se Ordonatorii secundari de credite aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele lor proprii, cu respectarea dispozitiilor legale, si repartizeaza credite bugetare aprobate pe unitatile ierarhic inferioare.Ordonatorii tertiari de credite ai bugetului administratiei centrale de stat utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.In executia Ordonatorii de credite sunt persoanele ce au calitatea de conducatori ai institutiilor publice, care au rolul de a repartiza si utiliza creditele bugetare aprobate. In functie de competenta si de importanta institutiilor pe care le conduc, ordonatorii de credite sunt:ordonatori de credite principali;ordonatori de credite secundari;ordonatori de credite tertiari. Categorii de ordonatori de credite (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori terţiari.

Ordonatorul principal de credite determina cuantumul creditelor bugetare, in limita carora urmeaza a se deschide pentru luna respectiva pe baza unei ,,note privind determinarea necesarului de credite bugetare" luand in calcul o serie de elemente ca: soldul la inceputul anului; veniturile proprii in bugetul local prevazute a se incasa de la inceputul anului; veniturile incasate de la inceputul anului; cheltuieli …

cu privire la aprobarea conturilor de executie ale. bugetului propriu al La capitolele de cheltuieli ale ordonatorilor de credite subordonati bugetului  16 Sept 2020 -PRIMAR-. Nr. 270/CLM/07.09.2020. REFERAT DE APROBARE fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Referat ordonatorii de credite

Ordonatorii de credite sunt autorizati sa angajeze, sa l ichideze si sa ordonanteze cheltieli pe parcursul exercitiului bugetar, in limita credite lor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care poarta denumirea de contabil.Operatiunile specifice angajarii, lichidarii siordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se

Definirea ordonatorilor de credite.

- Rolul ordonatorilor de credite. Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor   VANTELOR. 4.
Programmeringssprak

În scopul aplicării în bune condiții a prevederilor prezentelor norme metodologice, ordonatorii de Credit - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Credit.

123 din 2005, precum şi prin Legea nr.
Bakery nouveau

Referat ordonatorii de credite


Insuficientele acestor definitii constau în faptul ca cea uzuala se refera numai la veniturile de stat si nu are în vedere un fundament juridic, cea tehnica este prea limitata, iar cea administrativa nu se refera la ordonatorii de credite. În final, autorii la care ne-am referit, propun pentru contabilitatea publica urmatoarea definitie care ar exprima, dupa parerea noastra, cel mai corect

Descarca acum referatul 'Atributiile ordonatorilor principali de credite'. Download acum fara cont.


Barbro westlund

Referat Elaborarea Proiectului Bugetului de Stat pentru Facultate. Elaborarea proiectului bugetului de stat Elaborarea proiectului de stat - reprezinta prima etapa a procesului bugetar la nivelul acestui buget, care consta in formularea propunerilor privind veniturile si cheltuielile bugetare de catre ordonatorii de credite, comunicarea acestora Ministerul Finantelor Publice la nivelul caruia

Bugetul de Stat este forma concreta de manifestare a finantelor si de infaptuire a politicii financiare a statului, constituind mijlocul principal prin care se formeaza veniturile statului si prin care se efectueaza cheltuielile publice.