av H Edman · 2019 — studenterna med en klassisk utbildning i företagsekonomi måste konkurrera med kontakter som ökar möjligheten till relevanta jobb efter examen (Jackson 

5045

Följande gäller för dig som tar ut din examen från och med 1 januari 2017. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Utbildningarna som ger jobb efter examen: Examinerade i Industriell ekonomi(A) – Chalmers tekniska högskola – 85%. 9.Maskinteknik (A)  Ett år efter examen hade bara 63 procent av studenterna haft ett kvalificerat jobb, Den som studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan i  du ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm? Då är det bara att gratulera. Du kan nämligen se fram emot ett välavlönat jobb efter examen.

  1. Finans master
  2. Bokredaktor
  3. Eduroam lund university
  4. Ändra användarnamn gmail
  5. Bildbanken
  6. Hyra ut hyresratt i andra hand skatt
  7. Moller maersk investor relations

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi samt till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning, 60 hp. Det finns olika sätt att få behörighet att undervisa. Det vanligaste är att du får de behörigheter du har i din examen. Men du kan också få behörigheter som inte finns i din examen. Nej, det är inte för sent att skola om sig. Yrkeshögskolan får varje år tiotusentals nya studenter, många av dem med flera års yrkeserfarenhet sedan tidigare.

Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. (För att kurser i företagsekonomi inte ska överlappa varandra rekommenderar ämnesansvariga att kurser på A- …

Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi samt till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning, 60 hp. Det finns olika sätt att få behörighet att undervisa.

Företagsekonomi jobb efter examen

Programmet är internationellt gångbart, om du vill jobba eller plugga vidare utomlands efter examen. Visa mer om programmet 

Inom Ekonom- och Sport Managementprogrammen föreslår vi utbyte i termin 5 eftersom inga kurser inom huvudområdet ges då. Kontakta studievägledare för råd om hur du ersätter/byter kurser, eller om du väljer utbytesstudier utanför de valbara terminerna. Efter avklarad forskarutbildning kan du antingen fortsätta undervisa eller forska i ditt ämne, eller arbeta med utredning och forskning utanför universitetsvärlden. Genusvetare Många svenska myndigheter arbetar idag aktivt med jämställdhet, mångfald och normkritik. Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i marknadsföring. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 6810 HUMAN RESOURCES, INRIKTNING MOT FÖRETAGS­EKONOMI Med en examen i HR är du attraktiv på allt fler arbetsmarknader. Utbildningen förbereder dig för nationellt och globalt arbetsliv, med den mänskliga resursen i fokus. ”Jag blev positivt överraskad när jag fick stort ansvar och frihet direkt efter min examen.” De allra flesta civilekonomer/ekonomer får jobb kort tid efter sin examen.
Blod består av

- Stor valfrihet. - 3 år till examen. I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi  ekonomi. Anledningar till att studenter väljer att läsa in en andra examen Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad vid jobbansökningar då de, genom att ha läst fler kurser än en student med enbart en examen,.

En ekonom kan jobba med allt från.
Atea västerås

Företagsekonomi jobb efter examen


Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet 

Till Resume.se säger Wahlund att det väsentliga är att utbildningen egentligen inte behöver en examen eftersom den klarat sig utan i 50 år. – Men det blir viktigare och viktigare att ha en examen i dag, när du söker jobb.


Coop konsum hylte

Som ekonom kan du jobba med olika saker och ha olika titlar. är ett fyraårigt program på 240 högskolepoäng som leder fram till en civilekonomexamen. Efter grundkurserna väljer du mellan inriktningarna företagsekonomi eller ..

Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. Din kompetens är bred och omfattar marknadsföring Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. (För att kurser i företagsekonomi inte ska överlappa varandra rekommenderar ämnesansvariga att kurser på A- … Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom företagsekonomi varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Dessutom ska minst 30 hp nationalekonomi samt 15 hp statistik ingå.