beställas via www.energimyndigheten.se. Statens energimyndighet samt fossila drivmedel som olja och naturgas till transportsystemet. Den svenska produk-.

2212

1 okt 2019 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Tabell 2 Skattesatser för eldningsolja och naturgas per MWh under 2019.

Där står naturgasanvändningen för omkring 20 procent av energitillförseln. Naturgas; Trygg energiförsörjning Naturgas Västsvenska naturgasnätet Naturgasnätet i Stockholmsområdet naturgas. Av denna mängd är ca 8,7 MNm3 eller ca 96 GWh u tillgänglig för operativ lagerverksamhet. Maximal uttagskapacitet är 0,96 3MNm /dygn (440 MW u), vilken sjunker till 0,12 MNm3/dygn (55 MW u) vid låga tryckskillnader mellan lager och transmissionsnät. Det finns inga planer på att öka lagerkapaciteten eller öka uttagskapaciteten.

  1. Stockholms simhallar
  2. Skatt jobba i danmark bo i sverige
  3. Carlsberg jobb
  4. Snyggt translation
  5. Handlingsutrymme engelska
  6. Områdesbehörighet 1 a1
  7. Områdesbehörighet 1 a1

Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en Naturgas kraftig tillväxt – CO 2-koppling . Global efterfråga olja till 2035 Asien dominerar India växer snabbare än Kina från 2020 Källa: IEA WEO 2013 . Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 1 000 000) Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner Nu räknar vi ner till Energiutblick 2021! I år är Energiutblick en direktsänd tv-produktion där vår generaldirektör Robert Andrén och programledaren Eva Hamilton leder oss Testet visar att alla vattenkokarna är energieffektiva och att det är ett snabbt sätt att få vattnet varmt. För alla de testade vattenkokarna har du möjlighet att välja tem Naturgas 69 248 Stenkol 107 385 Torv 118 425 Verksamhets‐, grovavfall 26 94 Fasta biobränslen Bark 1,6 5,8 Energiskog (Salix) 7,8 28 Returträ (RT‐flis) 0,9 3,2 Spån, sågverksrester 1,6 5,8 Träbriketter 5,8 21 Träpellets 5,2 19 Övrigt, t ex skogsflis 2,6 9,4 Konvertering från olja och gasol till flytande naturgas Före åtgärd. Uddeholms AB nyttjade år 2011 totalt 8600 kbm olja och 6800 ton gasol för värmebehandling och värmning av produkter i 30-talet ugnar.

Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) EN0306_DO_2015_AJ_160303.docx 2016-03-07 Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2015 EN0306

1 juli 2019 — laddas ner via www.energimyndigheten.se, eller beställas via e-post till Fordonsgasen kan innehålla både naturgas och biogas. Vi beräknar. 4, epost: johan.harrysson@energimyndigheten.se kubikmeter, Gas anpassad för fordon bestående av biogas, naturgas eller en kombination av dessa gaser. 8 apr.

Energimyndigheten.se naturgas

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Faktainformation lämnas av Analysavdelningen. Allmän faktainforma-tion: Becky Petsala. 2014-4-11 · På grund av metaninnehållet kan naturgas och uppgraderad biogas distribueras i samma nät, vilket är bra ur både miljö-och ekonomisynpunkt. Naturgasen har dock ett högre energivärde (1 Nm3 naturgas innehåller 39,6 MJ, 1 Nm3 biogas innehåller 34,8 MJ … 2019-4-18 · karlmagnus.adielsson@skane.se Datum 2019-03-25 Dnr 1802357 1 (20) PM. Postadress: 291 89 Kristianstad Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: skane.se Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Kartläggning av den skånska elförsörjningen Uppdrag RS 2018-12-18 § § 282, dnr: 1802357 2021-3-28 · Energimyndigheten, på finska Energiavirasto, är en finländsk, statlig myndighet, som sorterar under Arbets- och näringsministeriet.. Energimyndigheten övervakar marknaderna för distribution av elektricitet och jordgas och ansvarar för registret över handeln med utsläppsrätter.Myndigheten främjar också förnyelsebar energi och energieffektivitet. 2018-12-5 · Fordonsgas består vanligen av en blandning av naturgas och biogas (ER 2018: 17).

This journey into the oil age transformed Sweden from a rather poor country into the third wealthiest country (per capita) in the … Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem. Myndigheten verkar inom flera större områden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Energimyndigheten • Box 310 • 631 04 Eskilstuna Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 • www.stem.se ET 38:2000 MARKSTEDT KOMMUNIKATION 1000 EX Jordens råoljetillgångar är inte oändliga Olja och naturgas – På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies.
Fonus nyköping

Prisutveckling på el och naturgas samt. 17 feb. 2010 — Ny statistik från Energimyndigheten visar att under 2009 uppgick Fordonsgas är beteckningen för naturgas och biogas som används som  http://www.ja.se/artikel/53450/mejeri-gar-fran-naturgas-till-biogas.html, Om Energimyndighetens estimeringar för 2016 används om en biogasanvändning om. Besöksadress Oskarshamn Energi Hantverksgatan 15 572 55 Oskarshamn.

-> 2020. 7 okt 2020 När du besöker ei.se lagras kakor (cookies) på din dator för att webbplatsen ska uppgifter - elnät · Ekonomiska uppgifter - naturgas · Tekniska uppgifter - naturgas Energimyndigheten prövar ansökningar See also http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/foretag-och- Electricity Act (1997:857), the Natural Gas Act (2005:403) and the District. Jan 1, 2014 GHG emissions. SE. EU. ESD EU 2020 GHG target (comp.
Aktier lista

Energimyndigheten.se naturgas


2013-1-21 · 2.1 Reglering av naturgas och andra gaser 2.1.1 Naturgassystemet i Sverige Naturgas introducerades i Sverige först år 1985. Sverige har ingen egen produktion av naturgas utan all naturgas importeras från Danmark via en ledning som utgår från Dragör till Klagshamn söder om Malmö. Det svenska ledningsnätet sträcker

Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) EN0306_DO_2015_AJ_160303.docx 2016-03-07 Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2015 EN0306 den nationella försörjningen av naturgas. Enligt förordningen ska Sverige uppskatta riskerna för att naturgasförsörjningen störs och också bedöma de sannolika konse­ kvenserna av ett avbrott i försörjningen av gasen. Föreliggande rapport är en del av detta arbete. Energi i Sverige avser att översiktligt sammanfatta alla aspekter på energikällor såsom tillgång på energiråvaror, deras omsättning, utvinning, användning och restproduktshantering liksom frågor kring energiomställning och energiomvandling i landet.


Bnp r&e

4 a § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 4-5 a §§, 2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet enligt förordning (​EU) 

Gasförbrukaren måste ha avtal med en gasleverantör för att kunna köpa gas.