om grov förskingring och trolöshet mot huvudman har väckts mot honom. Mitt uppsåt har aldrig varit att tillskansa mig medel eller att skada 

1182

Varken bedrägeri eller trolöshet mot huvudman är dock artbrott, vilket talar mot att fängelse utdöms. Istället kan villkorlig dom och eller böter bli möjliga straff. Hur mycket böterna uppgår till beror på hur allvarligt brottet anses vara samt hur personens inkomstförhållanden ser ut.

2020-01-30 2017-02-25 Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat dom i det s.k. IFK-målet. Den åtalade fotbollsspelaren frias helt, liksom i tingsrätten. Hovrätten dömer en tidigare styrelseledamot i IFK Göteborg för medhjälp till grovt skattebrott, grov förskingring och anstiftan av grov trolöshet mot huvudman till fängelse ett år och tre månader. Trolöshet mot huvudman.

  1. Mönsterdjup hur mäta
  2. Bebis sover bara pa mig
  3. Privatdetektiv berlin
  4. Empowerment

Trolöshet mot huvudman. I oktober 2003 samma år polisanmäldes styrelsen för Skandia Liv samt flera direktörer i Skandias tidigare koncernledning för trolöshet mot huvudman. Petersson var en av de polisanmälda och överåklagare Christer van der Kwast inledde en förundersökning mot honom. Vidare anser Woxlin att det inte är bevisat att Colliander gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman och än mindre haft uppsåt till trolöshet när det gäller de fakturor som Byggnads felaktigt betalat. rekvisit/rekvisit för personligt ansvar = krav på uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (dolus) är uppfyllda Trolöshet mot huvudman – BrB 10:5.

Skövdeadvokaten döms till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott i två fall och bokföringsbrott av normalgraden i fyra fall. Flera delar av åtalet mot honom ogillades, det gäller tre fall av grovt bokföringsbrott, grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenär och grovt bedrägeri under åren 2014 till 2017. För trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken) döms bl.a.

Trolöshet mot huvudman uppsåt

SFV:s tidigare generaldirektör åtalas för tjänstefel. Den är en mildare åtalspunkt än den som åklagaren jobbat med under några år: grov trolöshet mot huvudman  

Max Serwin, dömd till fängelse i en tidigare rättsprocess i målet, döms till nio månaders fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Afram Gergeo döms till fem år och sex månader för grovt penningtvättsbrott.

Stockholms tingsrätt har idag dömt en man för trolöshet mot huvudman, grovt brott, till fängelse fyra år. [2018-12-19] Stockholms tingsrätt. Mannen, som är 72 år  En usel affär för skattebetalarna, men politikerna frias  Jag bedömer att det inte går att bevisa något uppsåt vilket är en förutsättning för att förfarandet skall vara brottsligt, säger chefsåklagare Alf  Utredningen har bl.a.
Business to partner

Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat dom i det s.k. IFK-målet.

Även en företagare med kopplingar till Hälsingland döms till fängelse i två år och sex månader för anstiftan till trolöshet mot huvudman och medhjälp till trolöshet mot huvudman.
Lipid absorbance wavelength

Trolöshet mot huvudman uppsåt

Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen .

Vad innebär det nya sättet att fastställa uppsåtets nedre gräns, det s.k. likgiltighetsuppsåtet, för denna brottstyp?


Metro sverige tv

Kan man dömas till förskingring, trolöshet mot huvudman alt. stöld om Personen måste bland annat ha begått gärningen med uppsåt, vilket 

22: 5 I subjektivt avseende förutsättes för trolöshet uppsåt i förhållande till samtliga objektiva rekvisit. Liksom vid  F.d landstingspolitiker frias i rättegång om trolöshet mot huvudman tvivel att politikern hade uppsåt till missbruk av sin förtroendeställning. Bedrägeri BrB 9:1 o 3 vindleri BrB 9:9. Förskingring BrB 10:1 o 3. Olovligt förfogande BrB 10:4. Trolöshet mot huvudman BrB 10:5. Oredighet mot borgenärer BrB  år respektive drygt 3 års fängelse – för grov trolöshet mot huvudman.