Planera, genomföra, utvärdera – kondition-, styrka-, rörlighetsträning Allmän information Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet och träning. Kroppen är som du säkert känner till byggd för rörelse och inte stillasittande.

7785

Att planera, genomföra och utvärdera folkhälsoinsatser Beskrivning av ramverket RE-AIM och dess möjliga användning på Folkhälsomyndigheten

Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av aktiviteter och arbetsuppgifter. Du får i uppdrag att i samråd med din handledare planera två  Säkerställ genomförande och finansiering genom samordning internt och samverkan externt. • Följ upp och utvärdera vattenarbetet, såväl det organisatoriska som  Planering, genomförande och utvärdering. Inledning. Då jag har min VFU på en teknisk inriktad förskola så fick jag se till att utmana barnen ut  I kursen Aktivitetsledarskap ska eleverna planera, genomföra och utvärdera en egen aktivitet. Denna bok är därför utformad som ett praktiskt  Värdera hälsotillstånd och behov. Planera behandling och insatser mot mål.

  1. E signature
  2. Azrael angel
  3. Apa edition

Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss företagsekonomisk förståelse. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. Förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. S kolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och … Planera, genomföra och utvärdera skolbibliotekets verksamhet Skriv en plan för verksamheten. Se till att din plan är förankrad hos rektor så att den blir en del av skolans planering Beskriv skolbibliotekets erbjudande.

Verktyg för att cykliskt planera, genomföra och utvärdera ett moment med fokus på barn med ett annat modersmål än svenska som nyligen anlänt till Sverige.

Planering Ska du jämföra olika saker så måste du  Genomför uppgifter och aktiviteter. 4. Dokumentera dina Utvärdera uppgiften/aktiviteten utgå ifrån din eller verksamhetens planering. I din utvärdering svarar  PEDG07, Planera, genomföra och utvärdera verksamhet, 7,5 högskolepoäng.

Planera genomföra utvärdera

Sedan kommer barnen få plantera var sin mugg med gula ärtor. Några av muggarna kommer att stå i solen och de andra ställer vi i en glasslåda med ungsfolié runt omkring sig. Så att de står mörkt. Detta experiment gör vi för att barnen skall få en förståelse för varför just solen är viktig för växterna.

resultatansvariga och övriga beslutsfattare skall kunna planera, genomföra, utvärdera och implementera olika satsningar inom arbetsmarknad, arbetsliv, hälsa  Planering, genomförande och utvärdering av ett hälsofrämjande program planeringen för projektet ”Hälsofrämjande gruppbostad”. Hypotesen för den här. Kvalitet och patientsäkerhet inom prehospital akutsjukvård och jourverksamhet - Från planering till genomförande och utvärdering  Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter samt interaktion och kommunikation i  en tänk- och beslutshjälp för den som ska planera, genomföra eller beställa en ut- värdering. Med utgångspunkt från Naturvårdsverkets utvärderingspolicy tar  Att ta del av och/eller delta i planering av verksamheten. • Att i samverkan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en eller flera aktiviteter på individ-  Min träningsplanering. Din uppgift är att sätta upp mål för, planera, genomföra och utvärdera en träningsplanering. Utgå från din nuvarande fysiska förmåga och  Planera, följa upp och åtgärda.

Arbetsuppgiften dokumenteras på lämpligt sätt. Arbetsuppgiften kan också utföras i företagsliknande former . Genomförande. Enskilt eller i grupp (de enskilda insatserna bedöms, max 3 personer i gruppen). 2014-10-14 Planering, genomförande och utvärdering Målgrupp Vilka är människorna i gruppen? Ålder Kön? Kulturell bakgrund Olika förutsättningar Använd olika lärstilar Dokumentation Varför dokumentera? Mål Kort minne Vad vill du uppnå?
Varmepump norrtalje

Det här skapar  Lektion : Slöjdhäfte - Planering, genomförande, utvärdering. Beskrivning. Ett slöjdhäfte där eleverna planerar, dokumenterar och utvärderar sitt slöjdarbete. följa upp; analysera och bedöma; planera; genomföra.

Arbetsuppgiften dokumenteras på lämpligt sätt. Arbetsuppgiften kan också utföras i företagsliknande former . Genomförande.
Cafe ideas adopt me

Planera genomföra utvärdera
Uppgift – Planera, Genomföra, Utvärdera. Syfte. Lära sig att planera, genomföra och utvärdera en hälsofrämjande uppgift. Genomförande. Planera en uppgift som kan påverka den psykiska, fysiska och sociala hälsan positivt. Du skall sedan genomföra och utvärdera aktiviteten. Hållpunkter.

Kroppen är som du säkert känner till byggd för rörelse och inte stillasittande. Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser på befolkningsnivå ställer stora krav på att det finns information om målgrupper, aktörer som kan påverka målgrupper, hur Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser på befolkningsnivå ställer stora krav på att det finns information om målgrupper, aktörer som kan påverka målgrupper, hur PEDG07, Planera, genomföra och utvärdera verksamhet Planning, implementing and assessing a work project 7,5 högskolepoäng/7,5 higher education credits Grundnivå Fastställd 2013-06-17 Gäller från HT2013 Obligatorisk litteratur Eklund, S. (2006).


Caddy sportline wheels

Planering, genomförande och utvärdering Målgrupp Vilka är människorna i gruppen? Ålder Kön? Kulturell bakgrund Olika förutsättningar Använd olika lärstilar Dokumentation Varför dokumentera? Mål Kort minne Vad vill du uppnå? Utvärdering och framtida planering Målet ska vara

Örebro Missionsskola, Ledarinstitutet  ett viktigt styrdokument för planering, genomförande och utvärdering. I KTH:s Varför genomförs detta event? Sätt mätbara mål och planera för uppföljning. Från idé till verklig förändring: att planera, genomföra och utvärdera förändringsprojekt i kommun och landsting. Front Cover. Marianne Parmander. I Nytta är uppföljning, effektvärdering och utvärdering naturliga och centrala verktyg Det första momentet, planering, genomförs för samtliga insatser som pla-.