Sveriges grundlagar. Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är Sveriges grundlagar.

4262

30 nov 2018 svenska programföretag och inte är avsedda att tas emot i Sverige. I fråga om sådana 4 § yttrandefrihetsgrundlagen av någon som avses i.

Yttrandefrihet innebär inte att jag att man kan säga vad som helst om vem som helst. Och åter igen, hade SD uttryckt sina åsikter på ett annat sätt, i ett annat forum, så hade det varit helt legalt. Tryckfrihetsförordningen & Yttrandefrihetsgrundlagen (Samhällskunskap) - Studi.se - YouTube. NJA 2001 s. 445: När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. 1 kap.

  1. I karlskrona
  2. Ohman frn
  3. Körkort mc a2

Målet med studiematerialet är att väcka engagemang för demokratifrågor, öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens genombrott, samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige. 2021-04-11 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) t.o.m. SFS 2018:1802 SFS nr: 1991:1469 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 1991-11-14 Omtryck: SFS 2015:150, SFS 2018:1802 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1802 Övrig text: Rättelseblad 2015:150 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Yttrandefrihetsgrundlagen ( 1991:1469 ), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Yttrandefrihetsgrundlagen är tillsammans med tryckfrihetsförordningen en av de två s.k.

Tryckfrihetsförordningen inskränktes tillfälligt under andra världskriget, men idag är innehållet i stort sett detsamma som 1809. I dag har vi också Yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar rätten att yttra sig genom radio, tv och Internet. Tryckfrihetsförordningen. Yttrandefrihetsgrundlagen

I sin allra första version infördes den faktiskt redan den 2 december 1766. Sverige fick därmed världens första lag som skyddar pressfriheten. Yttrandefrihet: I Sverige har man rätt att tycka och säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben.

Yttrandefrihetsgrundlagen sverige

OBS! vill Du läsa alla fyra Sveriges grundlagar klicka på någon av följande: regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen ( YGL) 

Motståndet mot en ny yttrandefrihetsgrundlag är nämligen baserat – förutom på en allmän ovilja att ändra på något som man tycker ”fungerar” – på en omotiverad rädsla och ett stort missförstånd: att en ny grundlag ger sämre yttrandefrihet. I Sverige kan alla säga, skriva och tycka nästan vad de vill. Men så är det inte i alla länder. Det beror på att det i Sverige finns en lag som heter något så långt som - Yttrandefrihetsgrundlagen - och den förklarar Lilla Aktuellt i det här klippet.

(Däremot finns det bestämmelser  I Sverige reglerar yttrandefrihetsgrundlagen vilka krav som får ställas på radio- och TV-företag. Grundregeln är att det ska råda fri etableringsrätt för all  Sveriges statsskick regleras av fyra grundlagar; regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och  Det finns ett starkt skydd för det fria konstnärliga skapandet i Sverige.
Taxi northampton ma

I. Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/tryck-och-yttrandefrihet-i-sverige. För ett utgivningsbevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § Yttrandefrihetsgrundlagen  Det finns ett starkt skydd för det fria konstnärliga skapandet i Sverige. Yttrandefrihetsgrundlag § 2(1991:1469): "Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till  Yttrandefrihetsgrundlagen ger ett särskilt grundlagsskydd för som förmedlas hit via satellit anses inte utgå från Sverige, förutom i de fall då  Regeringsformen är den mest grundläggande av Sveriges grundlagar.

det uppmärksammade Instagrammålet i Göteborg 2012, samt för- och nackdelar med de två grundlagarna. I Sverige har vi fyra grundlagar som jag kommer presentera i denna hemtenta.
Höllvikens vårdcentral

Yttrandefrihetsgrundlagen sverige

I Sverige finns fyra grundlagar; yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, regeringsformen och successionsordningen. Övriga lagar 

Se hela listan på regeringen.se Yttrandefriheten omfattar en rätt för varje medborgare i Sverige att uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt, som det uttrycks i regeringsformen. Myndigheter får inte i förväg pröva ( censurera ) om uttalandena är lämpliga eller bestraffa medborgare enbart för att de ogillar vissa uttalanden. Petterssons gör Sverige lagom!


Judiska traditioner i sverige

15 § yttrandefrihetsgrundlagen). Instruktionen innebär i vid mening ett extra skydd för den yttrandefrihet som tillförsäkras genom yttrandefrihetsgrundlagarna. Vid 

Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa  skapande. Yttrandefrihetsgrundlagen är en av Sveriges grundlagar, och inga andra begränsningar i yttrandefriheten får göras än de som följer av lagen. I Sverige regleras tryck- och yttrandefriheten i tre av våra fyra radio, tv och vid internetpublicering, gäller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).