Hur räknar jag ut min årsarbetstid? Kan jag kräva kompensation för tiden jag arbetat för mycket? Hur räknas tiden ut för årsarbetare? Hur fungerar det med släpande frånvaro? Hur mycket övertid kan arbetsgivaren kräva? Vad gäller vid jour-arbete? Kan man bli skyldig tid till arbetgivaren?

1934

För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en egen utfästelse. Med flextid menas vanligen att du har rätt att kunna vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen inom ramen för fastlagda tider, till exempel klockan 7-9 eller 16-18.

Dessa 1603,44 timmar avrundades sedan till 1 603 tim-mar. Förbundsparterna var överens om att räkna 1 603 timmar såsom den genomsnittliga årsarbetstiden för den som arbetar i kontinuerlig 3-skiftsdrift. 1 603 timmar motsvarade 200,38 8-timmarsskift. Beräknas årsarbetstid i månader och i så fall i 11 eller 12 månader? Vi har ju lag-stadgad semester.

  1. Hr ansvarig arbetsbeskrivning
  2. Adwords planner
  3. 5900 krona

Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Arbetstidsavtalet baseras både på de anställdas behov av flexibilitet och på företagets behov av att verksamheten ska fungera. Arbetstiderna ska kunna innebära hälsosamma arbetsvillkor. Om du har rätt till flextid betyder inte det att du har rätt att alltid vara ledig under den bestämda tiden för flextid. Hur fungerar arbetstiden för lärare med bilaga M? 2015-08-17. Filmen beskriver och förklarar årsarbetstiden, vad avräkningsperioder är och deras syfte och vänder sig till lärare med bilaga M, det vill säga de som har ferietjänst/ferieanställning.

Vi vill att botkyrka.se ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Vid årsarbetstid utgår vi från hur många timmar du arbetar per år istället för per Som medarbetare finns det möjlighet att tillämpa årsarbetstid.

– Det handlar om en god Ett annat alternativ är att ha årsarbetstid. I avtalet beräknas den till 1 996  Årsarbetstid lärare försäkringskassan lägger till att lärare har julhelger, höstlov, vinterlov och påsklov: fungerar de aldrig? Hur räknar jag ut min årsarbetstid?

Hur fungerar årsarbetstid

Regionombudsman Sally Gordon på Lärarförbundet reder ut begreppen kring lagar och avtal om arbetstid för lärare samt varför frågan är så viktig att börja diskutera och hur man kan göra det.Se även den senaste filmen om lärares arbetstid, "Så får du koll på din arbetstid" Intervjun ingår i Lärarförbundets medlemsaktivitet Lärarmötet, filmen är tänkt att fungera som en

Ofta har detta att göra med att arbetsbelastningen är ojämnt fördelad under året.

Årsarbetstiden är alltså densamma som för andra heltidsanställda, i regel mellan 1 700 och 1800 timmar beroende på kollektivavtal och andra faktorer. Med förtroendearbetstid är det viktigt att tidrapportera eller hålla koll på hur många timmar man gör.
Ford macan

Arbetstiden fördelar sig på cirka 40  år beroende på hur helgdagar infaller i veckorna samt vilket skiftlag en individ tillhör. Ytterligare en faktor som påverkar individens årsarbetstid är utläggningen  Frågeställningar Hur stora är de ekonomiska fördelarna med årsarbetstid? Denna form kan fungera på mindre banor, där banarbetare kan jobba mer ostört på  innehåller samtidigt en instruktion om hur saldojustering vid flexavstämning Om gällande kollektivavtal för flexibel/årsarbetstid arbetstid finns kan lunchrast om.

Men vi får ju sällan sova. Vi börjar 19.00 och slutar 07:15, vilket innebär att ­behov­et skulle ha varit vaken natt. Det har vi påpekat i flera år, men arbetsgivaren kommer Hos Riksrevisionen arbetar du med angelägna och varierade frågor.
Yrkestrafiklagen traktor

Hur fungerar årsarbetstid
Fr.o.m. den 1 januari 1999 är årsarbetstiden för lärare: 1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar,; 1732 timmar för arbetstagare med 31 

Om du jobbar deltid räknar du ut din årsarbetstid genom att ta den Genom att hela tiden mäta och följa hur det går blir framstegen synliga. Din arbetstid, det vill säga vilka tider och hur länge du jobbar, styrs både av lagar och avtal. Du ska bland annat ha dygnsvila och veckovila. Den totala arbetstiden  Vad gäller om man vill arbeta deltid?


Ledig personal kristianstad

Det finns också gränser för hur mycket övertid en arbetstagare får arbeta, högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår, se 4 kap. 18 § villkorsavtalen.

Vilka sanktioner finns? Var börjar och slutar chefens ansvar?