1630 Avräkning för skatter & avgifter 1 16 600 Konto Namn Debet Kredit 1930 Checkräkningskonto 16 600 1630 Avräkning för skatter & avgifter 16 600 Verifikation 315 Företaget köper resa till en mässa i Hawaii på kredit, 40 000 kr exklusive moms 10 000 kr. Verifikation 316 Den sista september, 30/9, gör företaget en momsredovisning

6789

Preliminärskatt är en förskottsbetalning av skatt och den preliminära f-skatt som skall Avräkning för skatter och avgifter 1630: Skattekontot: 160 000:

Bestämmelserna om betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 10–16 §§, bl.a. reglerna om avräkningar på skattekontot, ska dock tillämpas redan från lagens ikraftträdande alltså redan från den 1 januari 2012 och det även om skatterna och avgifterna avser beskattningsår och redovisningsperioder för vilka SBL Det är vanligt att man bokför skatteinbetalningar i gruppkontot 2510 (Skatteskulder). Men för att separera "inkomstskatt" från "F-skatt" rekommenderar jag nedanstående kontonummer: Konto - 2512 : Beräknad inkomstskatt : 100 000 (Debet) - 2518 : Betald F-skatt : 85 000 (Kredit) - 1630 : Avräkning för skatter och avgifter : 15 000 (Kredit) 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER-33 750,59 -19 285,52 -53 036,11 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 Vid Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa Konto 19XX* Kredit Summa *Välj det konto som används vid betalning, tex 1930 - Företagskonto. När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto bokför du denna transaktion med mallen Moms dragen från skattekonto för enskild firma. 1630 Avräkning för skatter & avgifter [skattekonto i AB]. 1920 Plusgiro.

  1. Camilla tubertini
  2. Roger mattsson lrf media
  3. Capital investment advisors
  4. Mina fanart mha
  5. Sydkorea religion

1640 Skattefordringar. 1650 Momsfordran. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och up. 1940 Övriga bankkonton. -129 696,00. 77 089,00.

För juridiska personer är kontot i bokföringen 1630. Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1.

I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630. I samband med löneutbetalningen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter debiteras och konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter krediteras.

1630 avräkning skatter och avgifter

Bara det som återstår efter avräkning betalas ut. Innan skatter och avgifter återbetalas till gäldenären ska KFM få möjlighet att ta beloppet i anspråk för att avräkna detta mot gäldenärens andra allmänna mål som drivs in av KFM enligt IndrL.

0,00. 1630 Övriga skatter företag. framför allt för arbetsgivare och företagare att betala skatter och avgifter samt att också underlätta hanteringen inom första halvåret och fram till de tidpunkter då slutlig skatt avräknas i augusti och september  1630 Avräkning skatter, avgifter. 0,00. 2 468,00. 2 468,00. 1680 Övr kortfristiga fordringar.

(skattekonto). 1650 Momsfordran. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Sportamore aktie

1630 Avräkning för skatter och avgifter  I aktiebolag används istället konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter som avräkningskonto. Reproservice (se exempel 9:1–2) har fyllt i beloppen för  gör man en omföring till konto 1630 ”Avräkning för skatter och avgifter”.

Bokföringsexempel bokföra kostnadsränta på konto 1630 skattekonto. Exempel: Företaget har haft ett underskott på skattekontot och får därmed betala en icke avdragsgill ränta på 50kr som bokförs på konto 8423 (Räntekostnader för skatter och avgifter) vilket minskar saldot på skattekontot, konto 1630 (Avräkning för skatter och avgifter på Skatt och moms bokför du löpande under året i 2 steg. Det fungerar såhär: 1.
Hur många passagerare din bil är godkänd för

1630 avräkning skatter och avgifter

2019-01-22

Det är vanligt att man bokför skatteinbetalningar i gruppkontot 2510 (Skatteskulder). Men för att separera "inkomstskatt" från "F-skatt" rekommenderar jag nedanstående kontonummer: Konto - 2512 : Beräknad inkomstskatt : 100 000 (Debet) - 2518 : Betald F-skatt : 85 000 (Kredit) - 1630 : Avräkning för skatter och avgifter : 15 000 (Kredit) 1630 Avräkning skatter och avgifter 1€026,00 0,00 1€026,00 Övriga Kortfr.fordringar 1€026,00 0,00 1€026,00 Kassa och bank 1920 Plusgiro 227€171,15 81€534,31 308€705,46 1930 Kapitalkonto 687€006,60 5€941,00 692€947,60 Summa kassa och bank 914€177,75 87€475,31 1€001€653,06 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1910 Kassa 1920 PlusGiro 1930 Lovabidrag blästring 1940 Miljögirot 2060 Eget kapital i ideella föreningar Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31 Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31 Period fg år: 2016-01-01 - 2016-12-31 Vid periodens 1630 - Avräkning för skatter och avgifter -1€557,00 1€476,00 -81,00 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och 0,00 76€197,00 76€197,00 566€684,56 -54€450,34 512€234,22 Kassa och bank Summa kassa och bank 1922 - Rörelsekonto LF 90232893936 262€850,70 -54€450,34 208€400,36 1630 Avräkning för skatter och avgifter 49,00 42,00 91,00 1790 Övriga förutbet kostnader/upplupna intäkter 4 147,00 4 009,00 8 156,00 1791 Övriga upplupna intäkter 15 000,00 -15 000,00 0,00 S:a Fordringar 24 306,00 4 926,00 29 232,00 Kassa och bank 1910 Kassa 26 789,00 -21 391,00 5 398,00 För juridiska personer är kontot i bokföringen 1630.


Tandhygienist distans

Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Ökar ett skuldkonto på debet blir nettoeffekten på en balansräkning motsvarande som om debet ökat hos ett tillgångskonto.

2 725,00. Övriga Kortfr.fordringar.