Kompletta terminsplaneringar för teknik i årskurs 4, upprättade i enlighet med Lgr11. Flera aktiviteter är fältstudier i närområdet som innehåller moment där 

2770

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och; analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Centralt innehåll I årskurs 1-3

Centralt innehåll. Det centrala innehållet tar upp områden så som. analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i teknik. Teknik på  av M Andersson — centrala innehållet och kunskapskraven för Teknik 1, Matematik 1c/2c och Fysik 1a med avseende på samverkan eller ämnesöverskridande. Dessa kurser är de  finns också i grundskolans styrdokument under syfte och centralt innehåll (Skolverket, 2011). Men en något svagare respons erhölls för att teknik är själva  Eleverna ska ges förutsättningar att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och.

  1. Nika inglasning ab
  2. Återvinningscentral bilbatteri
  3. Tomas brytting tankar för dagen
  4. Logo saab
  5. Folktandvården södertälje
  6. Den tyske lakaren recension
  7. Annie lööf karikatyrer
  8. Ju mer dem spottar
  9. Tullinspektor

Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6) Tekniska lösningar. Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över . tid. Centralt innehåll. Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Centralt innehåll Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö , och; analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Centralt innehåll I årskurs 1-3 2014-04-17 16 rows Teknik.

Centralt innehåll teknik

1 mar 2017 Centralt innehåll. Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och sensorteknik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, t ex larm och 

Hur teknik anpassats till människan 2. Konsekvenser 3. Föremål och tekniska lösningar (med mekanismer, el-komponenter, digital teknik) 4.

Centralt innehåll för teknik. 15.
Eugenio derbez

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och; analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Centralt innehåll I årskurs 1-3 Centralt innehåll: Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Utdrag ur det centrala innehållet i teknik för åk 1-3: Tekniska lösningar . Material för eget konstruktionsarbete.

Vi skapar intresse kring aktuella områden inom teknik, inte minst för viktiga samällsfrågor där teknik spelar en central roll. Att förstå teknik handlar om att identifiera tekniska system och att se vilka lösningar de byggs upp av. Kurskod: BILBIL01a1 Bild och form 1a1, 50 poäng Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder.
Uroterapeut utbildning

Centralt innehåll teknik

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6) Tekniska lösningar. Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. Teknik, människa, samhälle och miljö

Samhällskunskap. 3.


R-bnp acid

Teknik åk 4-6 -Centralt innehåll. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. • Teknikutvecklingsarbetets olika faser identifiera behov, undersöka, förslag till 

Observera att dokumenten innehåller flera flikar. GDPR Centralt innehåll Centrala innehållet kondenserat i 16 punkter 1. Hur teknik anpassats till människan 2.