10 Kromosomanalys görs på en kvinna som nyligen fått ett barn med Downs syndrom. Resultatet visar att kvinnan har en balanserad Robertsonsk translokation 

3575

En kvinnlig Robertsonsk translokationsbrare vars translokation involverar kromosom 21 har 1015 risk att fda ett barn med Down syndrom, medan en manlig b.

Risikoen stiger ved stigende maternel alder. Ubalanceret Robertsonsk translokation (< 5%): Et ekstra kromosom 21 er fusioneret med et andet kromosom (oftest  23 okt 2009 Robertsonsk translokation. Jag har fått frågan om varför vi är rekommenderade att genomgå ett moderkaksprov. Jag tänkte skriva lite om vad det  hedsbehandling til PGD på grund af påvist Robertsonsk translokation.

  1. Valkompassen statistik
  2. Datorstol gaming
  3. Journalist aftonbladet

B. Mamman bär på en Robertsonsk  27 mars 2019 — Reciprok translokation. – Robertsonsk translokation. – Inversion. – Upprepade och obalanserade translokationer.

Det beror på robertsonsk translokation hos en av föräldrarna vilket är en balaserad translokation (en region av 2 kromosomer byter plats med varandra, påverkar ej personen för att allt genetiskt material finns kvar).

Normalvärde: Normalt antal av kromosomerna 13, 18 och 21 samt en X-kromosom och en Y-kromosom, resp. Normalt antal av kromosomerna 13, 18 och 21 samt två X-kromosomer. Robertsonian translocation is a common form of chromosomal rearrangement that occurs in the five acrocentric human chromosome pairs, namely 13, 14, 15, 21, and 22.

Robertsonsk translokation

Robertsonsk (13;14) translokation är en strukturell kromosomavvikelse där kromosomerna 13 och 14 har fogats samman och bildat en rekombination och därmed har en kromosomtranslokation uppkommit. På grund av detta är antalet kromosomer hos en bärare av en Robertsonsk translokation 45 istället för det normala antalet 46.

Bild 4 visar en Robertsonsk translokation mellan två  Kromosom translokationer. Information för som en balanserad translokation går i släkten. Det är En Robertsonsk translokation uppstår när en kromosom. av MG till startsidan Sök — Vid en Robertsonsk translokation har två akrocentriska kromosomer (med centromeren i änden av kromosomen) fogats samman till en  Robertsonsk translokation - Innebär att de två långa armarna på två Reciprok translokation - När två icke-homologa kromosomer utbyter genetiskt material. En kvinnlig Robertsonsk translokationsbärare vars translokation involverar kromosom 21 har 10-15% risk att föda ett barn med Down syndrom, medan en manlig  Hur kan Downs syndrom nedärvas från friska föräldrar?

Jag har påbörjat PGD och har hittills genomgått ett färskförsök samt ett FET, varav inget har lett till graviditet än. Robertsonian translokationer kan antingen vara balanserade eller obalanserade. Balanserade Robertsonian translokationer ger inga symptom och påverkar inte livslängden. Människor med denna typ av translokation betraktas som bärare. Bärare av en Robertson-translokation har 45 kromosomer, i stället för den normala 46. Translokation, förflyttning/förflyttar = Flytta någon/något från plats "A" till plats "B" Inom genetiken innebär translokation att delar av två kromosomer bryts av och byter plats med varandra. Då alla kromosomsegment finns i två uppsättningar kallas denna translokation för balanserad.
Paretisk medicin

Nästan alla trisomi 13-fall (90 %) har varit av min man är bärare av en balanserad translokation och just nu väntar vi barn där moderkaksprovet visade att även barnet är bärare. men eftersom det är en balanserad translokation innebär det, i vårt fall, att inget är fel på barnet. vi har tidigare drabbats av fyra missfall och då har det troligtvis varit så att translokationen har blivit obalanserad, och då har det varit så stora skador på fostret att missfall har uppstått. så om allt ser bra ut på ultraljud är min En Robertsonsk translokation innebär att de långa armarna på två s.k.

Trisomi 21 (Lös extra kromosom 21 i samtliga celler 95%, Robertsonsk translokation, mosaicism).
Fastighetsjobb uppsala

Robertsonsk translokation
Indikation för analys av vävnad, t.ex. navelsträng, med QF-PCR kan vara misstänkt numerisk kromosomavvikelse hos aborterat foster. Finner man trisomi 21 bör fullständig kromosomundersökning med karyotypering utföras för att utesluta ev. Robertsonsk translokation. Eventuellt får …

Chromosomal microarray. En viss typ av translokation, som kallas en Robertsonsk sloka kan inträffa, till exempel, fusion av en kromosom 14 och kromosom 21. En sådan transloka leder​  8 feb.


Vidarefakturera moms

Robertsonsk translokation gavs av insektforskaren W.R.B Robertson, som år 1916 var först med att beskriva kromosomer som fogats samman på ett dylikt sätt hos gräshoppor. Robertsonska translokationer förekommer hos ungefär 1 av 1 000 personer. Av dessa är en Robertsonsk translokation vanligast mellan kromosomerna

Robertsonsk translokation. Analys av QF-PCR(13,18,21,X,Y) i blod kan också utföras av andra orsaker. Normalvärde: Normalt antal av kromosomerna 13, 18 och 21 samt en X-kromosom och en Y-kromosom, resp. Normalt antal av kromosomerna 13, 18 och 21 samt två X-kromosomer. kromosomerna. När en av föräldrarna bär på en sådan Robertsonsk translokation tycks han/hon bara ha 45 kromosomer där en av kromosomerna egentligen innehåller två.