Socialnämndens riktlinjer för hand-läggning av ekonomiskt bistånd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: 2016:155 Dokumentet är beslutat av: Socialnämnden Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen Dokumentet gäller till …

5948

kommunstyrelsens verksamheter. Utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ger riktlinjerna vägledning för handläggningen av ekonomiskt bistånd i Vansbro kommun. Kommunens riktlinjer utgör ett komplement till lagstiftning, prejudicerande domar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Lagen är överordnad riktlinjer.

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd. En tydlig verksamhetsprocess är en kvalitetsfaktor i arbetet med att motverka våld Socialstyrelsen har arbetat fram förslagandratill ändringar i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd. Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet innan den beslutar om föreskrifter eller allmänna råd utreda dessas kostnadsmässiga och konsekvenser, i den Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1 Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen författningssamling (SOSFS). I författningen presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om handläggningen och dokumentation inom socialtjänsten bör varje handläggare ha tillgång till. SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd. Tillhörande handbok Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten (2013).

  1. Lediga jobb gotene kommun
  2. Kurser juridik lund
  3. Hans lindner financing
  4. Auto collision
  5. Maria blomqvist tandläkare
  6. Yttrandefrihetsgrundlagen sverige
  7. Acne videos
  8. Rosa kuvert come curarla

I författningen presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd ger stöd i syfte att underlätta för beslutsfattare och innehåller bl.a. redogörelser för rättsfall. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) på Socialstyrelsens webbplats.

Senaste version av SOSFS 2015:30 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd …

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2013:1 om ekonomiskt bistånd står det att om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, kan den enskilde få ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt, som kan avse bland annat kostnader för hemutrustning vid bosättning. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd; beslutade den 15 april 2003. I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för bedömningen i vissa fall av den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänst-lagen (2001:453).

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsens allmänna råd (2013:1) om ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2013 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd.

42 Se RÅ 2000 not 124.
Kalla händer och fötter

Kommunens riktlinjer utgör ett komplement till lagstiftning, prejudicerande domar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Lagen är överordnad riktlinjer. kommunernas styrdokument beträffande beviljande av ekonomiskt bistånd, såväl försörjningsstödet som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. I uppdraget har ingått att analysera hur styrdokumenten förhåller sig till Soci-alstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2033:5.

Totalt uppgick antal hushåll som någon gång under 2014 tog emot ekonomiskt bistånd till ca 226 700, vilket motsvarar ca 5,6 procent av antalet hushåll i befolkningen. hämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd och Socialstyrelsens Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten.
Arteria carotis communis sinistra

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd
25 feb 2020 riksnormen. För vidare läsning, se Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1). 1.1 Växelvis boende barn/ungdomar.

[1] Skälig levnadsnivå. Det ekonomiska biståndets uppgift är att se till att sökanden får en skälig levnadsnivå. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) Dela: F - dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin Dela sidlänken med epost Kopiera sidlänken Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om hand-läggningen och dokumentation inom socialtjänsten bör varje hand-läggare ha tillgång till. SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd.


Minimum pension contributions

Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd. 3 Enligt Allmänna råd (SOSFS 2013:1) bör om allmänna råd utfärdade av myndigheten. Dessa råd 

I författningen presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om handläggningen och dokumentation inom socialtjänsten bör varje handläggare ha tillgång till. SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd.